Bestilling av Korona-test
Bannerbilde som viser noe helserelatert

Herøy Legesenter

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

Velkomen til vår heimeside.
Vi ynskjer å gjere kontakta med oss så enkel som mogleg.
-Også i desse tidene med korona.

NB! Du kan bestille korona-test på nett og velge tidspunkt sjølv! Du kan også bestille time via sms. Det er då ein stor fordel om du oppgir kva du ynskjer time for. NB: Om du vil sjekkast for korona er det viktig at du oppgir symptom om du bestill time på sms eller på nett!

LAB: For laboratorietenester som blodprøver, B-12-sprøyter og anna, er det fint om du tek kontakt, så lagar vi ein avtale. Vi har timebestilling for laboratorietenester, du kan også bestille time på nett. NB: Alle blodprøver må være rekvirert/avtala med lege på førehand. 

Vi er opptekne av sikkerheit og det skal vere trygt kome hit av omsyn til smitte.


KORONA-TESTING

 

Velg Korona-test under "Bestill time".

OBS!
-UNDER KORONATESTING ER DET VIKTIG AT DU SKRIV   KVIFOR DU VIL TESTAST
- Symptom
- Kor lenge du har vore sjuk
- Om du har vore ute å reist

Innkøyring frå Sjukeheimsvegen. Sit i bilen. Testing foregår utanfor den grøne dobbeldøra som er nærast hovudinngongen. Utkjøyring mot rema 1000 når testing er gjennomført.

KORONA-VAKSINE

Legane har ved Herøy Legesenter har ut i frå ei faglig sjølvstendig vurdering beslutta å ikkje tilby Jansen-vaksina mot Covid-19, dei oppmodar befolkninga og å følgje det nasjonale vaksinasjonsprogrammet i samsvar med faglege råd frå FHI og Helsedirektoratet.